A kávé olaszul

Felhasználási és Szerződési Feltételek, adatkezelés

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. A Szolgáltató adatai

Caffeldorado Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                                  3000 Hatvan, István király utca 10.,

Cégjegyzékszáma:                                10-09-035480

(bejegyezve az Egri Törvényszék Cégbírósága által),

Adószáma:                                               25428867-2-10,

Közösségi adószáma:                           HU25428867

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92158/2015.,

Tárhely szolgáltató adatai:                 WebSupport s.r.o.

Székhely: Staré grunty 12, 841 04 Bratislava (Pozsony), Szlovákia

Tel.: (06) 1 501 49 49, e-mail: info@webonic.hu

 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

3000 Hatvan, István király utca 10.

Tel.: +36 70 948 0945, +36 37 740 092 (munkanapokon: 8 – 16-ig),

e-mail: info@caffeldorado.hu

mint a www.caffeldorado.hu online áruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele
 • A szolgáltatás igénybe vevője

A szolgáltatás igénybe vevője minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

 • A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybe vételével (a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

 • A szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.caffeldorado.hu online áruházban (a továbbiakban: Webáruház) található valamennyi termék.

 

 1. A szerződéskötés lépései
 • Az online megrendelési felületen történő szerződéskötés
 • A termék kosárba helyezése

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, képét, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát, továbbá egységárát az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolni kívánt termék kosárba tételét követően, a kosár tartalma a Webáruház jobb felső sarkában található „A kosár tartalma” hivatkozással érhető el. A „Kosár tartalma” oldalon lehetőség van a megrendelt termékek darabszámának módosítására, a vételár ellenőrzésére, valamint a termék kosarából történő törlésére.

 • Felhasználói fiók regisztrációja

A megrendelés leadása felhasználói regisztrációhoz kötött. A korábban már regisztrált Vevő a Webáruház jobb felső sarkában elhelyezett felületen tud bejelentkezni az oldalra. Felhasználói fiókkal nem rendelkező Vevő a „regisztrálj itt” vagy a „Regisztráció” hivatkozásra történő kattintással kezdeményezheti a felhasználói fiók regisztrációját a kért adatok megadásával.

 • A megrendelés folytatása, az adatbeviteli hibák javítása és a megrendelés elküldése

A megrendelés leadása a „Kosár tartalma” oldalon lévő megrendelés gombra történő kattintással folytatható a bejelentkezést követően. A Vevő kiválaszthatja a szállítási módot, ellenőrizheti a kosár tartalmát a megrendelés összegét és a szállítási-, illetve számlázási adatait. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, akkor a Vevőnek lehetősége van a módosításra, javításra. A megjegyzés rovatban további információk, észrevételek, kérések adhatók meg a megrendeléssel kapcsolatban. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (számlázási, szállítási adatok elírásai) a Vevő a megrendelés elküldését megelőzően a „Kosár tartalma” oldalon javíthatja. A regisztrációs adatok javítása a belépést követően a Webáruház jobb felső sarkában található „beállítások” hivatkozásra kattintással lehetséges. A Vevő a „Megrendelés elküldése” gombbal fejezheti be és adhatja le megrendelését, melyről a regisztrált e-mail címére 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail érkezik. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának megérkezéséről történő visszaigazolására szolgál.

 • A szerződésre vonatkozó adatok

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon iktatott formában rögzíti . A szerződés nyelve magyar.

Telefonon, elektronikus levelezés útján történő megrendelés

Telefonon történő megrendelés esetén munkatársaink munkanapokon 8-16 óráig állnak rendelkezésre. E-mail útján történő megrendelés a megrendelni kívánt termékek listájának, valamint a Vevő nevének és címének feltüntetésével lehetséges.

Tel.: +36 70 948 0945,

+36 37 740 092 (munkanapokon: 8 – 16-ig),

e-mail: info@caffeldorado.hu

 

 1. Vételár és fizetési feltételek
 • A termék vételára

A Webáruházban a termék mellett feltüntetve található a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó ára, amely nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget. Az árak forintban értendőek, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja.

 • A termék vételárának teljesítése

A Vevő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget választása szerint utólag, a termék átvételekor készpénzben vagy előre banki átutalással/bankkártyával történő fizetéssel köteles forintban megfizetni. Személyes átvétel választása esetén kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

 

 1. A termék átvétele, szállítási feltételek és határidők
 • A termék átvétele

A megrendelt termékek átvétele futárszolgálattal történő kézbesítés útján, valamint személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történhet.

 • Átvétel futárszolgálat útján

A megrendelt termékek szállítását kizárólag magyarországi címre a DPD Futárszolgálat útján teljesítjük. A szállítási költség a megrendelt termékek súlyától függően, Magyarország egész területén egységesen kerül felszámításba. Az árakról itt tájékozódhat: http://www.vaterafutar.hu/#dpd Amennyiben a megrendelt termékek értéke meghaladja az 20 000.,- Ft-ot, postaköltség nem kerül felszámításra. A rendelés teljesítésének határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 4-5 munkanap. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 • Személyes átvétel

Amennyiben a megrendelés során a szállítás módjánál a Vevő a „SZEMÉLYES ÁTVÉTELT” jelölte meg, úgy lehetősége van a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő ingyenes csomagátvételre. Telefonon vagy e-mail-ben leadott megrendelés esetén a személyes átvételt külön jelezni szükséges, ellenkező esetben a termék postai úton kerül megküldésre. A személyes átvétel esetén a termék átvételére a megrendelés visszaigazolásától számított 3-7 munkanapon belül van lehetőség, a megrendelés megérkezéséről a Vevőt telefonon értesítjük. A személyes átvételre a szolgáltató ügyfélszolgálatán van lehetőség:

Caffeldorado Kft.

3000 Hatvan, István király utca 10.

Tel.: +36 70 948 0945, +36 37 740 092,

Nyitva: H-P: 8-16

 

 1. Panaszkezelés, kellék-, és termékszavatosság, jótállás
 • A panaszkezelés módja és helye

Vevő panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

Panaszkezelés:

3000 Hatvan, István király utca 10.

Tel.: +36 70 948 0945,

+36 37 740 092 (munkanapokon: 8 – 16-ig),

e-mail: info@caffeldorado.hu

 • Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén

A megrendelt termékekre a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal, vagy – a Vevő választása szerint – a Ptk. 6:168. § szabályai szerint a Szolgáltató és a termék előállítója termékszavatossággal, illetve – a feltételek fennállása esetén – jótállással tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül – köteles tájékoztatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

 • A kellékszavatosság

Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 • A termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a termék előállítójától vagy – választása szerint – a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék előállítóját és a forgalmazót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

 • A jótállás

Szolgáltató a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 10.000,- Ft-ot meghaladó eladási árú termékek (pl. a Szolgáltató által forgalmazott kávéfőző termékek) esetén a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben jótállásra köteles, a jótállás időtartama a termék átadásától számított egy év, amely alatt a Szolgáltató a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vevő nem érvényesíthet.

 

 1. Az elállás joga
 • Az elállási jog gyakorlásának módja, határideje

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek a futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a kézbesítés napját, személyes átvétel esetén a bizonylat kiállításának időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

Caffeldorado Kft.

3000 Hatvan, István király utca 10.

Tel.: +36 70 948 0945,

+36 37 740 092 (munkanapokon: 8 – 16-ig),

e-mail: info@caffeldorado.hu

Az elállási nyilatkozat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával is megtehető. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 • A Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

Elállás esetén a Vevő a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Vevő nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a Caffeldorado Kft. 3000 Hatvan, István király utca 10. szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a terméket. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

 • A Szolgáltató kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

A kifizetett vételárat és teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató visszatéríti az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek megfizetését, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A szállítási költség a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre.

 • A Vevőt megillető elállási jog gyakorlásának akadályai

Az elállás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen olyan áru értékesítése esetében:

 • amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

 1. Felelősség kizárása
 • A Webáruház működéséből eredő károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a Webáruház használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató a termékismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért.

 • A Vevő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

A Vevő a megrendelés során tett nyilatkozatait a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti abban a vonatkozásban, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt terméket értékesíteni. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 • Hírlevelek küldése szolgáltatásra történő feliratkozás alapján

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor vagy azt követően a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklámlevelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából.

 • Adatvédelmi tájékoztató és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója a Adatkezelés hivatkozáson érhető el. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 • Szerzői jog

Az oldalon elhelyezett tartalom, az oldal külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. A honlap bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

 • A békéltető testülethez fordulás lehetősége

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Heves Megyei Békéltető Testület; 3300 Eger, Faiskola út 15.; levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.

 • Joghatóság és illetékesség kikötése

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Hatvani Járásbíróság (3000 Hatvan, Kossuth tér 7.), illetve az Egri Törvényszék (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) illetékességét.

 • Az általános szerződési feltételek hatálya, módosítása

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2016. január 4. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: Link

Felek a jelen általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

Kelt: Hatvan, 2016. január 4.

 

Kérdése van?


Telefon:  +36-70/948-0945


info@caffeldorado.hu

 

Partnereink